Nauka - Wsparcie - Przyjaźń

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą

 

REKRUTACJA WYCHOWANKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 

 1. Skierowanie do MOS wystawione przez starostę (Starostwo Powiatowe w Lipsku).
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na czas nauki w szkole  wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3. Akt urodzenia.
 4. Poświadczenie zameldowania .
 5. Ostatnie świadectwo szkolne lub uwierzytelniona kopia.
 6. Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia.
 7. Opinia RODK (jeżeli było prowadzone badanie).
 8. Zdjęcie legitymacyjne (1 szt) (aktualne).

 

REKRUTACJA WYCHOWANKÓW DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA.

 

 1. Skierowanie do MOS wystawione przez starostę (Starostwo Powiatowe w Lipsku).
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
 3. Akt urodzenia.
 4. Poświadczenie zameldowania .
 5. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty - klasy I.
 6. Ostatnie świadectwo szkolne lub uwierzytelnioną kopię – klasy II i III.
 7. Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia.
 8. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu.
 9. Zdjęcie legitymacyjne (1 szt) (aktualne).

 

 

WYKAZ RZECZY WYMAGANYCH PRZY PRZYJĘCIU WYCHOWANKA DO MOS W SOLCU NAD WISŁĄ

 

 1. Środki higieny osobistej ( ręczniki, mydło, szampon, pasta do zębów, proszek do prania itd.).
 2. Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego.
 3. Artykuły szkolne ( przybory do pisania, zeszyty, podręczniki).

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )