Nauka - Wsparcie - Przyjaźń

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą

Stypendia naukowe

I półrocze 2018/2019

Szkoła Podstawowa

 

Stypendium II stopnia za wyniki w nauce:

1. Kamil Sołoducha

2. Dżesika Paździor

3. Oliwia Mystkowska 

4. Paweł Żelazek

5. Patrycja Jurek

6. Natalia Kujawska 

 

Gimnazjum

 

Stypendium II stopnia za wyniki w nauce:

1. Sylwia Grzelak 

2. Weronika Klimek 

3. Przemysław Ząbczyk 

4. Weronika Kaczorowska 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Stypendium I stopnia za wyniki w nauce:

1. Natalia Przyłucka

2. Emin Atak

 

Stypendium II stopnia za wyniki w nauce:

1. Katarzyna Malesa

2. Alicja Grudzień 

3. Dominika Woźna

4. Patrycja Bogumiło 

5. Maciej Głuchowski 

6. Jakub Bobkowski

7. Roksana Machowska

8. Sebastian Maciejewski 

9. Katarzyna Piątek 

10. Weronika Zakrzewska

11. Piotr Husarek

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

Stypendium II stopnia za wyniki w nauce:

1. Piotr Pepliński 

 

 

 

 

Koniec roku szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa Specjalna:

 

Stypendium za wyniki w nauce  I stopnia w kwocie 150 zł ze średnią ocen od 4,5 oraz zachowanie wzorowe bądź bardzo dobre:

1)       Emil Jopkiewicz

2)      Krystian Jędral Syroczyński

Stypendium za wyniki w nauce  II stopnia w kwocie 100 zł ze średnią ocen od 4,0 oraz zachowanie dobre:

1)      Oliwia Mystkowska

2)      Dżesika Paździor

3)      Mateusz Woliński

4)      Patrycja Jurek

 

Gimnazjum Specjalne:

 

Stypendium za wyniki w nauce  II stopnia w kwocie 100 zł ze średnią ocen od 4,0 oraz zachowanie dobre:

 1) Sylwia Grzelak

2) Weronika Klimek

3)Wiktoria Kamińska

4) Marta Krowiak

5) Rafał Ignaczk

6) Kornelia Bergandy

7) Sylwia Kremer

8) Sebastian Kłak

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Stypendium za wyniki w nauce  I stopnia w kwocie 150 zł ze średnią ocen od 4,5 oraz zachowanie wzorowe bądź bardzo dobre :

1)  Natalia Przyłucka

2) Weronika Zakrzewska

3) Dominika Woźna

4) Piotr Husarek

 

Stypendium za wyniki w nauce  II stopnia w kwocie 100 zł ze średnią ocen od 4,0 oraz zachowanie dobre :

1) Monika Kwiecień

2)Kamil Hoffa

4)  Patrycja Bogumiło

5) Paulina Pękała

6) Michał Sych

7) Michał Kamiński

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa :

 

Stypendium za wyniki w nauce  I stopnia w kwocie 150 zł ze średnią ocen od 4,5 oraz zachowanie wzorowe bądź bardzo dobre :

1)      Piotr Pepliński

2)      Natalia Bogumiło

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )